Ako ľahko otvoriť Zubitky s použitím jednej ruky?

Najjednoduchší spôsob, ako otvoriť Zubitky je postaviť sa druhou nohou na pätu topánky, čím sa dokážeš vyzuť bez použitia rúk. Ale niektorí ľudia nemajú dostatok sily, či koordináciu, aby sa takto vyzuli (deti, starší ľudia, ľudia so špeciálnymi potrebami…). V tomto prípade je možno Zubitky otvoriť ľahko s použitím ruky, no aj to môže byť pre niekoho problém. Je na to však jednoduchý trik…

 • Keď si budeš navliekať Zubitky, odlož si zvyšok šnúrky, ktorý Ti ostane (na obrázku sme použili bielu farbu šnúrky pre lepšiu viditeľnosť)
 • Prevleč zvyšnú šnúrku cez jednu vrchnú dierku v Zubitkach
 • Urob na tejto šnúrke uzol tak, aby vznikla slučka, cez ktorú prestrčíš jeden prst
 • Zubitky potom ľahko otvoríš tak, že slučku potiahneš k sebe smerom nahor

Ako ľahko zatvoriť Zubitky?

Po pár dňoch používania ľudia sami zistia, ako najľahšie Zubitky zatvoriť. Ale najjednoduchší spôsob je, keď chytíš magnety dvoma prstami, vytiahneš ich hore k sebe, zatlačíš jazyk topánky dole a nakoniec k sebe priblížiš magnety Zubitiek, ktoré sa automaticky spoja a položia na jazyk. Takto to ide oveľa jednoduchšie, než skúšať priamo Zubitky ťahať k sebe, čím sa často pricvikne jazyk topánok. Tiež je lepšie zatvárať Zubitky v stoji, než v sede.

Ako odtiahnuť Zubitky od seba, ak to ide ťažko?

Niekto môže mať problém otvoriť Zubitky, nakoľko magnety v nich sú tak silné, že sa silou rúk ťažšie otvárajú napríklad deťom, alebo starším ľuďom. Skús to takto:
 • Keď si budeš navliekať Zubitky, odlož si zvyšok šnúrky, ktorý ti ostane
 • Po navlečení Zubitiek prevleč časť zvyšnej šnúrky cez strednú dierku v oboch častiach Zubitiek
 • Urob na oboch zvyšných šnúrkach uzol tak, aby vznikla slučka, cez ktorú prestrčíš jeden prst
 • Zubitky potom ľahko otvoríš tak, že slučky potiahneš od seba

Čo ak majú topánky len tri dierky na šnurovanie?

Aj tak môžeš Zubitky použiť.
 • Začni navliekať Zubitky na šnúrky podľa inštrukcií, až po ich koncovú dierku, keď nebude na topánkach ďalší voľný rad dierok. Tu jednoducho prevleč šnúrky do poslednej dierky na topánkach ešte raz ako na obrázku.
 • Teraz môžeš pokračovať klasicky ďalej v návode ako navliecť Zubitky, a to buď zauzlovaním, alebo zaklipovaním šnúrok

Chceš použiť slučku na jazyku topánky?

Ak chceš, aby Zubitky pridržiavali aj jazyk topánky, môžeš využiť slučku na jazyku.
 • Začni navliekať Zubitky na šnúrky, tak ako je to uvedené v návode
 • Keď budeš prevliekať šnúrku smerom dole v blízkosti slučky na jazyku, jednoducho prevleč šnúrku aj cez ňu a pokračuj v prevliekaní cez dierku na topánkach
 • Ak chceš, môžeš cez slučku na jazyku prevliecť obe časti Zubitiek

Zubitky sa ťažšie zatvárajú?

Po niekoľkých týždňoch nosenia sa šnúrky môžu posunúť nadol, čo znamená, že úsek šnúrok bez Zubitiek je voľnejší a Zubitky sa zdajú akoby utiahnuté a ťažšie sa zatvárajú. Stačí len potiahnuť šnúrky smerom nahor k prvej dierke Zubitiek.

Zauzlenie zvonka

Niekomu vyhovuje viac, ak šnúrky upevní tak, že ich zauzlí, alebo zaklipuje z vonkajšej strany dierky v topánke a nie na Zubitkách. Toto je vhodný spôsob, ak sa dodatočná dierka na topánkach nachádza.

Ako sa správne vyzuť

Vyzuť topánky bez použitia rúk ide jednoducho tak, že sa druhou nohou postavíš na pätu topánky, ktorú si vyzúvaš. Nohu treba tlačiť hore a dopredu, aby sa Zubitka sama otvorila. Magnety v Zubitke sú veľmi pevné, a preto sa pri posúvaní nohy a vyťahovaní z topánok (ako pri klasicky zaviazaných šnúrkach) Zubitky neotvoria.

Rozstrapkané konce šnúrok?

Zubitky môžeš použiť koľkokrát chceš, na každý nový pár topánok. Niekedy však staršie topánky mávajú rozstrapkané konce a Zubitky sa ťažšie navliekajú. Takže, ako na to?
 • Odstrihni kúsok lepiacej pásky a zalep ňou rozstrapkaný koniec šnúrok
 • Teraz môžeš ľahko šnúrku prevliekať cez dierky v topánkach, ako aj na Zubitkách
 • Konce šnúrok môžeš ponechať zalepené, alebo ich odstrihni
taped_lace_1024x1024

Rozstrapkané šnúrky – úprava s rozpusteným voskom

Na rozstrapkané konce šnúrok môžeš použiť aj vosk.
 • Kým konce šnúrok zavoskuješ, odstrihni rozstrapkanú časť
 • Nad sviečkou roztav trochu vosku
 • Ponor koncovú časť šnúrky do rozpusteného vosku a roluj ju v jednom smere
 • Šnúrku nakoniec vytiahni a po 10 sekundách, keď vosk mierne vychladne môžeš prstami koniec šnúrky upraviť tak, aby bol zaostrený (dávaj si pozor, aby si sa pri manipulácii s horúcim voskom nepopálil)
 • Počkaj pár minút, kým vosk úplne nezaschne a môžeš začať s prevliekaním šnúrok

Rozstrapkané konce šnúrok v topánke po zauzlení?

 • Po navlečení Zubitiek na šnúrky môžeš zabrániť strapkaniu šnúrok tým, že ich opáliš, alebo roztopíš
 • Najprv rozstrapkanú časť šnúrky odstrihni šikmo, aby si vytvoril „ostrý“ koniec
 • Chyť šnúrky v dostatočnej vzdialenosti od ostrého konca tak, aby si s nimi mohol manipulovať, ale aby si sa nepopálil
 • Zapál zápalku a opál, alebo rozpusti rozstrapkané konce šnúrok
 • Konce šnúrok by sa mali stiahnuť a zatvrdnúť

Šnurovacie čižmy

Niektoré šnurovacie čižmy majú namiesto dierok kovové háčiky, ktoré majú urýchliť šnurovanie, no tieto háčiky Zubitky neudržia. Ako teda na to?
 • Kliešťami scvakni kovové háčiky na čižme, tak, aby v nich šnúrky ostali upevnené
 • Posledný, horný háčik scvakni kliešťami tak, aby v nich ostal upevňujúci uzol

Šnurovacie čižmy – kovové háčiky s dierkou

Ak kovové háčiky na šnurovacích čižmách majú dierky, dajú sa ľahko využiť na upevnenie Zubitiek. V tomto prípade netreba háčiky scvakávať.
 • Navleč Zubitky klasicky cez dierky v topánkach, ako je to uvedené v návode
 • Tam, kde sa nachádzajú namiesto dierok háčiky s otvorom môžeš tento využiť na prevlečenie šnúrky a upevniť Zubitky
 • Ak si ponecháš za uzlíkom kúsok šnúrky, môžeš ho použiť na neskoršie uvoľnenie šnurovania.