Bioliving s.r.o.

Palkovičova 217/14
821 08 Bratislava
Slovensko

Kontakt:

Email: biolivingshop@gmail.com
Tel. č.: 0940 511 574

IČO: 51 134 047
DIČ: 2120613044

IBAN: SK 20 1100 0000 0029 4304 6492
Tatra Banka

Orgán dozoru: Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29 Prievozská 32
Tel. č.: 02/ 58 272 172 – 3; 02/ 58 272 106
Email: ba@soi.sk
827 99 Bratislava